newsletter
Pl
De 
Gremia PDF Drukuj Email

W Radzie Fundacji Krzyżowej zasiada 22 członków z różnych krajów. Rada zostaje wybierana na trzy lata a posiedzenia Rady Fundacji odbywają się dwa razy w roku w Krzyżowej. Dziesięciu członków Rady to przedstawiciele związków oraz organizacji związanych z Fundacją Krzyżowa w szczególny sposób. W Radzie zasiada również jeden przedstawiciel Rządu Rzeczpospolitej Polski oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Co trzy lata Rada Fundacji powołuje społeczną Radę Nadzorczą składającą się z maksymalnie siedmiu osób z Polski, Niemiec i opcjonalnie z innych krajów. Rada Nadzorcza wspiera i kontroluje trzyosobowy Zarząd Fundacji.

Komisje Rady Fundacji wspierają działalność programową Fundacji w Krzyżowej. Komisje składają się z pracowników etatowych i społecznych, których zadaniem jest wspieranie poszczególnych działów: Rada ds. Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Komisja Akademii i Miejsca Pamięci.

Zadania i kompetencje poszczególnych gremiów zostały ujęte w statucie fundacji lub w regulaminach przyjętych przez Radę Fundacji.

Lista członków Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego:

 


 
 

Lista członków Rady Nadzorczej:Lista członków Rady ds. MDSM Krzyżowa:


Lista członków Komisji ds. Miejsca Pamięci i Akademii Europejskiej:


Republiki Federalnej Niemiec