newsletter
Pl
De 
W dniach 25-26 września odbyła się w Lublinie 6. edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, którego partnerem merytorycznym była Fundacja “Krzyżowa”. PDF Drukuj Email

KIEW jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

Kongres został organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego była odpowiedzialna  za dwa panele w ramach linii programowej „Modele pojednania”, które odbyły się w dniu 26.09.2017:


Panel 1:

Jak udało się przezwyciężyć wrogość i czy na pewno się udało? Pojednanie polsko-niemieckie w perspektywie badaczy i świadków czasu.

Uczestnicy:

  • prof. dr Klaus Ziemer - wykładowca UKSW, wieloletni dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
  • prof. dr Jan Rydel - przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
  • Moderacja: dr Robert Żurek - członek zarządu Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, dyrektor Akademii Europejskiej Krzyżowa

Panel 2:

Transfer dobrych praktyk? Pojednanie polsko-niemieckie - inspiracja dla relacji Polski z jej wschodnimi sąsiadami?

Uczestnicy:

  • Stephan Erb - dyrektor Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży
  • Rafał Rogulski - dyrektor biura Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
  • Rafał Borkowski - prezes Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
  • Sergii Dmitrew - założyciel i prezes organizacji pozarządowej  Eleos Ukraina; wiceprzewodniczący wydziału synodalnego do spraw posługi społecznej i dobroczynności Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.
  • Moderacja: dr Bogumiła Berdychowska


GALERIA ZDJĘĆ

 

Więcej informacji na stronie: www.kongres.lublin.eu